cestování do zahraniční se psy, kočky, fretkami

Od 2. července 2011 musí být psi, kočky a fretky při cestě do států EU označeni mikročipem a musí mít vystavený i pas. Pas je doklad platný ve všech členských státech Evropské unie se speciálním kódem pro určitou zemi. Zvířata musí být též očkována proti vzteklině. Některé členské, státy ( např. Velká Británie, Irsko, Švédsko ) si stanovily i další požadavky pro vstup zvířat na své území. Jedná se o ošetření proti echinokokóze a klíšťatům a stanovení protilátek na vzteklinu. Členské státy EU ( vyjma Velké Británie, Irska, Švédska a Malty ) mohou povolit i cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Při cestování s více než pěti zvířaty v zájmovém chovu, nebo při obchodování se zvířaty musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.